control panel

ТЕЛЕВИЗИЯ С КАУЗА

Телевизия „БЪЛГАРЕ“ ще създава български формати на представяне, ще популяризира българските артисти и творци, ще подкрепя българските производители и търговци, ще възпитава българските деца в почит и любов към страната ни, ще подпомага с идеи и решения местното и държавно управление и ще се бори срещу всички, които искат под каквато и да е форма да пречат на развитието на България.

Телевизия „БЪЛГАРЕ“ ще подкрепя развитието на българския фолклор във всичките му сфери, както и българското изкуство, шоубизнес, дух, култура и традиции. Действено ще работи за постигане на високи творчески резултати сред подрастващите и младежите.
Освен изкуството, телевизия „БЪЛГАРЕ“ ще подкрепя и развитието на българския спорт, особено масовия спорт сред младото поколение.
Телевизията ще подкрепя и българската наука и изследователска дейност, особено историята, етнографията, фолклористиката и филологията.
Тя ще е място за дебати по научни твърдения и тези на изследване на българската култура и на популяризирането й в целия свят.
Телевизия „БЪЛГАРЕ“ ще издирва и подкрепя гениални български деца от всички сфери на изкуството, науката и спорта и ще им дава възможност за развитие.
Телевизията ще подкрепя родното производство и ще се бори за увеличаването на потреблението на български стоки.
В телевизия „БЪЛГАРЕ“ няма да има нито една секунда без кауза за България и българския народ.