БГ+ ПОДКРЕПЯ

Телевизия „БГ+“ ще подкрепя развитието на българския фолклор във всичките му сфери, както и българското изкуство, шоубизнес, дух, култура и традиции. Действено ще работи за постигане на високи творчески резултати сред подрастващите и младежите.
Освен изкуството, телевизия „БГ+“ ще подкрепя и развитието на българския спорт, особено масовия спорт сред младото поколение.
Телевизията ще подкрепя и българската наука и изследователска дейност, особено историята, етнографията, фолклористиката и филологията.
Тя ще е място за дебати по научни твърдения и тези на изследване на българската култура и на популяризирането й в целия свят.
Телевизия „БГ+“ ще издирва и подкрепя гениални български деца от всички сфери на изкуството, науката и спорта и ще им дава възможност за развитие.