КОНТАКТИ

Национална Телевизия БГ+, София, ул. Епископ Протоген 53

Доставчик на медийната услуга:

“ЕСПИ КОНСУЛТ ОНТАРИО” ЕООД ЕИК: 204421550

със седалище и адрес на управление: София, студентски град, ул. Проф. Георги Брадистилов бл 1.


ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
тел.: 0896 86 04 81
тел.: 0882 86 52 78
s.petrova@bgplus.bg