ЗА НАС

Телевизия „БГ+“ е политематична телевизия в подкрепа на българския фолклор, традиции, история, дух и култура.
Нейната цел е Второ Българско Възраждане.
На фона на комерсиалните, скандалните и деструктивни медии, телевизия „БГ+“ ще бъде като остров на позитивизма, патриотизма, духовността и възпитание в любов към България и хората.
Основната цел на медията е съдействието за изграждане на една единна, стабилна, успешна, позитивна и красива България!
Телевизия „БГ+“ ще създава български формати на представяне, ще популяризира българските артисти и творци, ще подкрепя българските производители и търговци, ще възпитава българските деца в почит и любов към страната ни, ще подпомага с идеи и решения местното и държавно управление и ще се бори срещу всички, които искат под каквато и да е форма да пречат на развитието на България.
Телевизия „БГ+“ няма да защитава политически интереси, няма да се занимава с интриги и черен PR, няма да лансира чужда култура и чужди интереси, освен в случаите, когато е в полза на България.
Телевизия „БГ+“ ще е духовна телевизия – тя ще утвърждава вярата в Бога и християнските ценности, без да толерира религиозните конфликти и да създава граници между вярващите. Тя ще е медия на вярата, на надеждата и на любовта.


Телевизия „БГ+“ ще се бори за една по-добра България, за един по-добър свят.